21 wrzesień 2020, poniedziałek 20:30
Procedury bezpieczeństwa COVID-19 Email
Wpisany przez Aleksandra Meyer   
poniedziałek, 21 września 2020 08:16

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rozwoju opracowaliśmy regulamin uwzględniający specyfikę pracy Poradni.

Warunkiem uczestnictwa w badaniach/terapii jest akceptacja i przestrzeganie procedur,
a także podpisanie oświadczenia (podczas pierwszej wizyty w Poradni).

Prosimy, aby przed przybyciem do nas zapoznali się Państwo dokładnie z aktualnymi procedurami funkcjonowania naszej placówki, ich przestrzeganie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie Poradni – Dzieciom, Rodzicom/Opiekunom prawnym i Pracownikom.

Procedury bezpieczeństwa w związku z COVID – 19 – instruktaż dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka (wyciąg z Regulaminu funkcjonowania PP–P w Człuchowie w stanie epidemii)

ZASADY OGÓLNE

Do Poradni dziecko i rodzic/opiekun prawny przychodzą:

 • bez objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej,
 • zaopatrzeni w indywidualną osłonę nosa i ust,
 • zaopatrzeni w indywidualne narzędzia (długopis / piórnik – kilka kredek, klej, nożyczki / zeszyt), (dopuszcza się butelkę z wodą, chusteczki higieniczne),
 • bez rzeczy niepotrzebnych takich, jak np. zabawki (możliwe odstępstwo w przypadku malutkich dzieci i dzieci niepełnosprawnych),
 • na zaplanowaną wizytę nie wcześniej niż 5 minut przed umówioną godziną; spóźnienie się utrudni przyjmowanie kolejnych petentów i wydłuży czas oczekiwania na diagnozę/terapię.

UWAGA! Utrzymuje się monitorowanie i ograniczenie do minimum ruchu osobowego w obrębie Poradni: jedno dziecko = jeden rodzic/opiekun prawny.

PROCEDURY WEWNĘTRZNE (kolejność czynności)

1. Wejście do Poradni – główne drzwi; wyjście – drzwi prowadzące na parking.
2. Po wejściu: dezynfekcja rąk i mierzenie temperatury termometrem bezdotykowym dziecku i rodzicowi/opiekunowi prawnemu (temperatura zapisywana ≥ 38⁰C skutkuje wdrożeniem Procedur zapobiegawczych).
3. Odbiór dziecka z przedsionka z lub bez rodzica/prawnego opiekuna przez pracownika pedagogicznego (w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka i wymagań diagnozy/terapii).
 • W wyjątkowych sytuacjach (znaczna odległość od miejsca zamieszkania, niesprzyjająca pogoda) dopuszcza się oczekiwanie na dziecko w poczekalni Poradni.
 • Podczas pobytu w poczekalni należy nosić osłonę nosa i ust oraz należy zachować dystans społeczny (rekomendowane jest 1,5 m).
4. Dokładne mycie rąk w łazience (jeśli mycie zostało wykonane zgodnie z instrukcją nie ma potrzeby dezynfekcji dłoni).
5. Postępowanie diagnostyczne/terapeutyczne w gabinetach przystosowanych do pracy zgodnie z reżimem sanitarnym ze względu na COVID-19.
6. Po zakończeniu diagnozy/terapii ponowne dokładne mycie rąk w łazience.
7. Odprowadzenie dziecka i rodzica/opiekuna prawnego do wyjścia.
8. Dezynfekcja wszystkich przedmiotów, z którymi dziecko miało kontakt w trakcie spotkania – zabawki, przybory oraz wietrzenie sali przez pracownika pedagogicznego.
9. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia wywiadu, omówienia wyników badania z rodzicem/opiekunem w formie telefonicznej.

PONADTO:

Należy bezwzględnie pamiętać o podstawowych zasadach higienyczęste mycie rąk wodą z mydłem, kichanie, kasłanie w rękaw, nie podawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

W czasie trwania diagnozy/terapii obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

Poprawiony: poniedziałek, 21 września 2020 18:28
 
Rok szkolny 2020/2021 Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 31 sierpnia 2020 13:06

Z okazji nowego roku szkolnego 2020/2021 życzymy:

Uczniom, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą oraz odnajdywaniem siebie - rozwojem własnych uzdolnień, zainteresowań, nowych przyjaźni i inspiracji.

Nauczycielom i Pracownikom oświaty, by podejmowane wyzwania były źródłem satysfakcji i zadowolenia każdego dnia.

Rodzicom, by wypełniła Państwa duma z osiągnięć Waszych dzieci.

Dyrektor i Pracownicy

Poprawiony: poniedziałek, 31 sierpnia 2020 20:45
 
#GaszynChallenge Email
Wpisany przez Aleksandra Meyer   
czwartek, 25 czerwca 2020 13:35

Pracownicy naszej Poradni chętnie włączają się do różnych akcji charytatywnych :-D

#GaszynChallenge

Wyzwanie przyjęte i wykonane.

Nominujemy:
- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego,
- Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie,
- Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale.

Serdecznie pozdrawiamy Tosię i jej rodziców! ❤️

Zapraszamy na naszego Facebooka :-)

Poprawiony: czwartek, 25 czerwca 2020 13:56
 
Ogranizowanie i przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych Email
Wpisany przez Ewelina Winnicka   
środa, 20 maja 2020 08:53

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały DOKUMENT ZAWIERAJĄCY WYTYCZNE
W SPRAWIE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH:
ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie
szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni
zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu
oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z
organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o
możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe
rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania
egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u
członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

Załączniki:
https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_-_przeprowadzanie_egzaminow.docx
https://dokumenty.men.gov.pl/Przygotowania_do_egzaminow_zewnetrznych_–_wytyczne_MEN_CKE_i_GIS_–_komunikat_MEN.docx
https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_CKE_MEN_i_GIS_-_plakat.jpg

 
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/20201 Email
Wpisany przez Ewelina Winnicka   
środa, 20 maja 2020 08:37

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało HARMONOGRAM REKRUTACJI DO
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021, w tym terminy
postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół
ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Materiały są dostępne także na stronie
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

Załączniki
https://dokumenty.men.gov.pl/Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021.docx
https://dokumenty.men.gov.pl/Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021.pdf
https://dokumenty.men.gov.pl/Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_-_komunikat_MEN.DOCX


Poprawiony: środa, 20 maja 2020 08:52
 
Egzaminy zewnętrzne w 2020 roku Email
Wpisany przez Ewelina Winnicka   
środa, 20 maja 2020 08:28

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące
zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie
zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z
przeprowadzeniem egzaminów.

Załączniki:

https://dokumenty.men.gov.pl/Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30c_–_Egzaminy.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Uzasadnienie_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_30c_–_Egzaminy.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Zasady_przeprowadzania_egzaminow_w_2020_r_–_regulacje_prawne_–_komunikat_MEN.docx

Poprawiony: czwartek, 21 maja 2020 21:15
 
Procedury Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 08 maja 2020 16:27

W związku ze wznowieniem pracy prosimy o zapoznanie się z obecnie
obowiązującymi procedurami (aktywny link)
dotyczącymi badań na terenie Poradni.

 1. Wszelkie dokumenty nadal prosimy dostarczać pocztą tradycyjną lub online.
 2. Konsultacji nadal udzielamy telefonicznie i mailowo:

  tel./fax +48 59 83 411 33

  tel.kom. +48 533 456 003
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 3. Na terenie placówki przyjmujemy klientów tylko wcześniej umówionych telefonicznie.
Poprawiony: wtorek, 02 czerwca 2020 22:46
 
Komunikat Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 04 maja 2020 10:09

KOMUNIKAT

dotyczący pracy Porani Psychologiczno - Pedagogicznej w Człuchowie od 4 maja 2020 roku

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku Dz.U.2020 poz.781 od 4 maja 2020 roku pracownicy PP-P w Człuchowie powracają do pracy stacjonarnej.

Wznawiamy działalność m.in. w zakresie badań diagnostycznych na potrzeby Zespołów Orzekających Poradni oraz badań gotowości szkolnej. Spotkania w Poradni będą umawiane telefonicznie.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, w dniu przybycia na wyznaczone badania, prosimy by dziecko/uczeń był zdrowy (nie przebywa na kwarantannie, nie miał kontaktu z osobą poddaną kwarantannie), posiadał maseczkę, rękawiczki oraz długopis. Dotyczy to również rodzica /opiekuna.

Ponadto proponujemy Państwu wsparcie specjalistów w formie zdalnej (telefonicznie, mailowo lub on- line) od poniedziałku do piątku.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie PP-P, dziecko/uczeń zgłasza się tylko z jednym rodzicem/opiekunem.

W trosce o Państwa zdrowie przygotowujemy placówkę do bezpiecznego korzystania z naszych usług w okresie trwania epidemii.


Wkrótce opublikujemy procedury obowiązujące w Poradni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.


Poprawiony: poniedziałek, 04 maja 2020 15:36
 
Dyżury telefoniczne Email
Wpisany przez Ewelina Winnicka   
poniedziałek, 27 kwietnia 2020 06:24Poprawiony: poniedziałek, 27 kwietnia 2020 06:51
 
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna Email
Wpisany przez Ewelina Winnicka   
wtorek, 14 kwietnia 2020 11:48

Nie radzisz sobie w czasach pandemii ?

Doświadczyłeś przemocy ?

Zadzwoń: 533-456-003

 

Pamiętaj!!!

Jeśli chociażby raz w rodzinie pojawiły się zachowania przemocowe

wobec Ciebie lub wobec dzieci - zareaguj !!!


Nie pozwól, by się one powtórzyły.


Policja - 997 lub 112

Pogotowie Ratunkowe - 999 lub 112

Ogólnopolski telefon dla Ofiar Przemocy ,, Niebieska Linia " tel. 801-12-00-02

Poprawiony: wtorek, 14 kwietnia 2020 11:56
 
Dyżury telefoniczne Email
Wpisany przez Ewelina Winnicka   
wtorek, 14 kwietnia 2020 11:25

Poprawiony: wtorek, 14 kwietnia 2020 11:37
 
Wielkanoc Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 kwietnia 2020 08:59

Zdrowych, spokojnych, pełnych nadziei Świąt, w bliskości z tymi, którzy są dla Was ważni.
Życzymy, aby ten czas wniósł do Waszych serc wiosenną radość, świeżość, pogodę ducha i spokój

Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie

Poprawiony: poniedziałek, 01 czerwca 2020 21:35
 
Zabawy z dziećmi Email
Wpisany przez Ewelina Winnicka   
poniedziałek, 06 kwietnia 2020 17:31

Nasze dzieci potrzebują zabaw, które będą zaspokajały ich potrzebę ruchu, kontaktu z drugą osobą oraz rozwijał kreatywność . Uwaga poświęcona dziecku i czas wspólnej zabawy są dla niego najcenniejszym prezentem jaki możemy im dać. Wspólna zabawa z dziećmi pomoże rodzicom "naładować akumulatory" i na chwilę zapomnieć o codziennych problemach. Do dobrej zabawy nie będą potrzebne drogie czy wymyślne zabawki i gry. Najlepsze są te najprostsze zabawy, które sami znamy z naszego dzieciństwa. Zacznijmy od wyłączenia telewizora, odłożenia w kąt smartfonów i tabletów. Bądźmy na wyłączność dla swojego dziecka.

Kilka sprawdzonych pomysłów na zabawę z dzieckiem:

Zabawa w chowanego – tej zabawy nikomu nie trzeba polecać. Dzieci ją uwielbiają. Jeśli macie w domu więcej miejsca i dużo zakamarków, zabawa w chowanego będzie super pomysłem.

Kalambury – w tej zabawie za pomocą gestów musimy pokazać np. tytuł bajki, postać z bajki, czynność, zwierzątko.

„Zimno, ciepło, gorąco” - chyba znana wszystkim, a może nieco zapomniana zabawa, w której jedna osoba chowa jakiś nieduży przedmiot (może to być maskotka, autko, piłeczka), pozostałe osoby muszą go odnaleźć. Ten kto schował "skarb" daje wskazówki, stopniując słowa - zimno, ciepło, informując poszukiwaczy, czy są blisko (ciepło, cieplej, gorąco), czy daleko (zimno, mróz). Ten kto odnajdzie skarb chowa go i zabawa zaczyna się odnowa.

Poprawiony: czwartek, 09 kwietnia 2020 21:52
Więcej…
 
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu Email
Wpisany przez Ewelina Winnicka   
czwartek, 02 kwietnia 2020 18:11

N I E   B Ą D Ź   Z I E L O N Y   W   T E M A C I E   A U T Y Z M U   W   K W I E T N I U   B Ą D Ź   N I E B I E S K I


Według danych Autism Europe ok. 5 mln osób w Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem.

Nie ma dokładnych danych, co do liczby osób z autyzmem w Polsce. Jednak przyjmując dane z badań epidemiologicznych przeprowadzanych w różnych krajach można ocenić, iż w Polsce osób z autyzmem może być co najmniej 60 tysięcy.

Zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter i nie tworzą jednolitego obrazu.

Wśród dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu można spotkać zarówno geniuszy w swojej dziedzinie jak i osoby niepełnosprawne intelektualnie.
Dlatego w literaturze światowej używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych” (z ang. Autism Spectrum Disorder, w skrócie ASD).


Poprawiony: czwartek, 02 kwietnia 2020 18:11
 
Dyżury telefoniczne Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 marca 2020 13:23

Harmonogram wsparcia w postaci konsultacji świadczonych telefonicznie
przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie
dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Dzień

Godziny

Dyżur pedagoga/psychologa

Imię

Nazwisko

Telefon

2020-03-25

08:00-12:00

psycholog

Ewelina

Winnicka

59 83 411 33
533 456 003

2020-03-26

09:00-13:00

pedagog

Lucyna

Monikowska

2020-03-27

11:00-15:00

pedagog

Sylwia

Michalska

2020-03-30

12:00-15:00

psycholog

Aleksandra

Walczak

2020-03-31

09:00-13:00

pedagog

Lucyna

Monikowska

2020-04-01

08:00-12:00

psycholog

Ewelina

Winnicka

2020-04-02

11:00-15:00

pedagog

Sylwia

Michalska

2020-04-03

08:00-12:00

pedagog

Joanna

Dzwonkowska-Gurdak

2020-04-06

12:00-15:00

psycholog

Aleksandra

Walczak

2020-04-07

08:00-12:00

pedagog

Joanna

Dzwonkowska-Gurdak

2020-04-08

08:00-12:00

psycholog

Ewelina

Winnicka

2020-04-09

09:00-13:00

pedagog

Lucyna

Monikowska

2020-04-10

11:00-15:00

pedagog

Sylwia

Michalska

konsultacji świadczonych telefonicznie przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Dzień

Godziny

Dyżur pedagoga/

psychologa

Imię

Nazwisko

Telefon

2020-03-25

08:00-12:00

psycholog

Ewelina

Winnicka

59 834 11 33 / 533 456 003

2020-03-26

09:00-13:00

pedagog

Lucyna

Monikowska

59 834 11 33 / 533 456 003

2020-03-27

11:00-15:00

pedagog

Sylwia

Michalska

59 834 11 33 / 533 456 003

2020-03-30

12:00-15:00

psycholog

Aleksandra

Walczak

59 834 11 33 / 533 456 003

2020-03-31

09:00-13:00

pedagog

Lucyna

Monikowska

59 834 11 33 / 533 456 003

2020-04-01

08:00-12:00

psycholog

Ewelina

Winnicka

59 834 11 33 / 533 456 003

2020-04-02

11:00-15:00

pedagog

Sylwia

Michalska

59 834 11 33 / 533 456 003

2020-04-03

08:00-12:00

pedagog

Joanna

Dzwonkowska -Gurdak

59 834 11 33 / 533 456 003

2020-04-06

12:00-15:00

psycholog

Aleksandra

Walczak

59 834 11 33 / 533 456 003

2020-04-07

08:00-12:00

pedagog

Joanna

Dzwonkowska - Gurdak

59 834 11 33 / 533 456 003

2020-04-08

08:00-12:00

psycholog

Ewelina

Winnicka

59 834 11 33 / 533 456 003

2020-04-09

09:00-13:00

pedagog

Lucyna

Monikowska

59 834 11 33 / 533 456 003

2020-04-10

11:00-15:00

pedagog

Sylwia

Michalska

59 834 11 33 / 533 456 003 

 

Poprawiony: poniedziałek, 30 marca 2020 09:54
 
Koronawirus - aktywne linki Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 marca 2020 13:21

COVID -19 Dzieci widzą, że obecna sytuacja w domu i w kraju nie jest typowa, i też się martwią. Aby rozwiać ich wątpliwości i pomóc im zrozumieć co się dzieje, polecamy rodzicom lekturę artykułu na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pt:

"Jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem?"

oraz edukacyjny film związany z obecną sytuacją adresowany typowo do dzieci,
a utworzony przez Dinksy - Producenta Explainer Video:

"Krótki film o wirusie na literę K i o żmii."

Poprawiony: środa, 25 marca 2020 21:13
 
Zmiana terminów Powiatowego Konkursu Logopedycznego Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 23 marca 2020 14:21

UWAGA

W związku z zaistniałą sytuacją obowiązujące terminy, związane
z Powiatowym Konkursem Logopedycznym "Logopedia rysunkiem prezentowana",
zostają przesunięte i ponownie będą ogłoszone na naszych stronach internetowych.

Dziękujemy za dotychczasowe zainteresowanie naszym działaniem.

Poprawiony: środa, 25 marca 2020 22:35
 
Stan zagrożenia epidemicznego Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 marca 2020 08:21

KOMUNIKAT

dotyczący pracy Poradni w czasie stanu zagrożenia epidemicznego

Informujemy, że za zgodą organu prowadzącego placówkę

od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania

zostają zawieszone

diagnozy, terapie, warsztaty, konsultacje, porady i inne formy pomocy

w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Człuchowie.


Rodzice zostaną powiadomieni o nowych terminach telefonicznie.

Pracownicy Poradni są do dyspozycji klientów od poniedziałku do piątku
w godz.
od 700 do 1500

telefonicznie lub e-mailowo:

tel. 59 83 411 33

tel. 533 456 003

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. łuchow.org.pl

Poprawiony: środa, 25 marca 2020 22:47
 
Komunikat Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 marca 2020 15:32

Informujemy, że w dniach od 12 do 25 marca bieżącego roku
odwołane zostają wszystkie zajęcia grupowe.

Badania diagnostyczne i terapie indywidualne będą obywać się zgodnie z planowanym harmonogramem.

W przypadku choroby dziecka lub rezygnacji z diagnozy lub terapii prosimy o pilne powiadamianie sekretariatu o odwołaniu planowanego spotkania
telefon (59) 83 411 33 lub 533 456 003

Poprawiony: środa, 11 marca 2020 23:05
 
UWAGA, SZKOLENIE LOGOPEDÓW PRZESUNIĘTE Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 marca 2020 14:41

UWAGA ! ZMIANA TERMINU SZKOLENIA DLA LOGOPEDÓW !

Szkolenie, w takiej postaci jak było wcześniej ustalone, zostaje przeniesione na 21 czerwca 2020 r.
W razie pytań, szczegółowych informacji udziela koordynator szkolenia Joanna Dzwonkowska-Gurdak, tel.604491508

Poprawiony: czwartek, 19 marca 2020 18:36
 
Powiatowy Konkurs Logopedyczny Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 marca 2020 15:20

V POWIATOWY KONKURS LOGOPEDYCZNY

„Logopedia rysunkiem prezentowana”.

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności uczniów, poprzez zainteresowanie dzieci, rodziców, opiekunów i nauczycieli tematyką logopedyczną.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych. Uczestnik konkursu ma za zadanie samodzielnie przygotować jedną pracę plastyczną w formacie A4, dowolną techniką i związaną z tematyką logopedyczną.
Na odwrocie pracy powinna być trwale umocowana zgoda rodzica/opiekuna.

Poprawiony: czwartek, 05 marca 2020 17:45
Więcej…
 
Rekomendacje MEN Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 marca 2020 11:08

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa:

DRODZY RODZICE:

 • nie posyłajcie chorych, przeziębionych dzieci do poradni, szkoły, przedszkola, żłobka,
 • porozmawiajcie z dziećmi na temat higieny, a w szczególności częstego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania itp.

Jeżeli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne należy niezwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną i zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Jeśli Państwa dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
Poprawiony: wtorek, 03 marca 2020 17:28
 
Szkolenie dla logopedów Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 lutego 2020 16:25

SZKOLENIE DLA LOGOPEDÓW
Masaż logopedyczny od podstaw i dla zaawansowanych – podejście praktyczne

Prowadząca: Aleksandra Kaczyńska (pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, protetyk słuchu, terapeuta ręki. Założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku).

Data szkolenia 22.03.2020 r., czas trwania: 8.00 -18.00, opłata - 350 zł
Miejsce szkolenia : Sala Konferencyjna przy nowej Hali Sportowej w Człuchowie

  Osoba koordynująca: Joanna Dzwonkowska-Gurdak, tel.604491508

Poprawiony: środa, 26 lutego 2020 17:13
Więcej…
 
Spotkanie logopedów Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 06 lutego 2020 12:18

Zapraszam na spotkanie Sieci Współpracy Logopedów
11 lutego o godzinie 1600

Temat spotkania:
Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej PECS,

a ponadto, będzie kilka słów o terapii neurosensomotorycznej strefy orofacjalnej oraz o nadchodzących szkoleniach.

Joanna Dzwonkowska-Gurdak
Poprawiony: czwartek, 06 lutego 2020 12:58
 
Zapraszamy na ferie Email
Wpisany przez Irena Kowalczyk - Peta   
czwartek, 02 stycznia 2020 08:00

Poprawiony: środa, 01 stycznia 2020 14:44
 
Spokojnych Świąt Email
Wpisany przez Irena Kowalczyk - Peta   
czwartek, 19 grudnia 2019 12:44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości w każdym dniu nadchodzącego 2020 roku
życzą
Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Człuchowie.

Poprawiony: poniedziałek, 23 grudnia 2019 16:41
 
Dzień Pluszowego Misia Email
Wpisany przez Irena Kowalczyk - Peta   
wtorek, 12 listopada 2019 11:09

W związku ze Światowym Dniem Pluszowego Misia
i w ramach programu
„Cała Polska czyta dzieciom” zapraszamy

na warsztaty dzieci w wieku przedszkolnym
( książki, opowiadania, wiersze, zabawy, prace plastyczne o ww. tematyce).

Zajęcia są otwarte i odbędą się
25 listopada 2019 roku o godzinie 1600
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sali nr 16.
Dzieci, zabierzcie ze sobą swojego ulubionego misia-maskotkę.

Zapraszamy w dniu 25 listopada 2019 roku na godzinę 16:00

w związku ze Światowym Dniem Pluszowego Misia

i w ramach programu „Cała polska czyta dzieciom”

na warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym

( książki, opowiadania, wiersze, prace plastyczne

o ww. tematyce).

Zajęcia otwarte odbędą się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sali nr 16.

Dzieci zabierzcie ze sobą swojego ulubionego misia-maskotkę.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
Poprawiony: środa, 13 listopada 2019 19:26
 
Spotkanie pedagogów Email
Wpisany przez Irena Kowalczyk - Peta   
wtorek, 05 listopada 2019 10:18

Zapraszam pedagogów szkolnych na spotkanie organizacyjne w ramach Sieci Współpracy
w dniu 27 listopada 2019 roku o godzinie 900,
które odbędzie się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie.
Temat przewodni: „ Bądźmy odważnymi pedagogami”

- z poważaniem koordynator Lucyna Monikowska


Poprawiony: poniedziałek, 25 listopada 2019 14:20
 
Spotkanie doradców zawodowych Email
Wpisany przez Irena Kowalczyk - Peta   
wtorek, 22 października 2019 09:52

Zapraszamy DORADCÓW ZAWODOWYCH POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO
dnia 29 października od 930 do 1330 na spotkanie Sieci Współpracy.

Planowana jest wizyta studyjna w gospodarstwie agroturystycznym "Ośrodek Rodzinny" w Kleśniku.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie swojej obecności w planowanym przedsięwzięciu (tel. 598341133, 533 456 003) lub osobiście w sekretariacie do dnia 28 października.

Osoba koordynująca Irena Kowalczyk-Peta.

Poprawiony: poniedziałek, 21 października 2019 21:20
 
INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH OPIEKUNÓW Email
Wpisany przez Irena Kowalczyk - Peta   
poniedziałek, 21 października 2019 12:05

Informujemy, że od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

http://www.liniadzieciom.pl/

Poprawiony: poniedziałek, 21 października 2019 12:13
 
Spotkanie logopedów Email
Wpisany przez Irena Kowalczyk - Peta   
czwartek, 03 października 2019 13:28

Dnia 15.10.2019 r. o godzinie 1600
zapraszamy LOGOPEDÓW POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO na spotkanie, którego tematem będzie:

„Elastyczny, terapeutyczny taping w logopedii".

Koordynator Joanna Dzwonkowska-Gurdak

Poprawiony: czwartek, 03 października 2019 14:25
 
Komunikat Email
Wpisany przez Irena Kowalczyk - Peta   
czwartek, 03 października 2019 11:51

Poprawiony: czwartek, 03 października 2019 16:15
 
Zajecia grupowe Email
Wpisany przez Irena Kowalczyk - Peta   
piątek, 27 września 2019 10:16

Z przyjemnością informujemy, że od października ruszają nasze zajęcia grupowe

(harmonogram zajęć można zobaczyć po rozwinięciu odnośnika "więcej" znajdującego się poniżej).

 

Poprawiony: piątek, 27 września 2019 11:26
Więcej…
 
Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji Email
Wpisany przez Irena Kowalczyk - Peta   
piątek, 27 września 2019 08:55

Z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji już 3 października zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców i nauczycieli na warsztaty:

nauczycieli o godzinie 1400 "Nauczyciel bliżej dziecka z dysleksją"

rodziców o godzinie 1530 "Rodzic bliżej dziecka z dysleksją"

Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Człuchowie.
Prowadzący: Lucyna Monikowska, Irena Kowalczyk-Peta

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestniczenia w spotkaniu tel. 59 83 411 33 lub 533 456 003 ( do 2 X 2019).
Poprawiony: piątek, 27 września 2019 10:10
 
Pomorska Samorzdowa Debata Edukacyjna Email
Wpisany przez Irena Kowalczyk - Peta   
środa, 25 września 2019 09:45

Nasza Pani Dyrektor Marzena Kroplewska została zaproszona przez Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka oraz dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Pana Adama Krawca, do udziału w Pomorskiej Samorządowej Debacie Edukacyjnej.

Celem debaty, która odbyła się 23 września 2019 r. w Chojnicach było określenie kierunków rozwoju edukacji na Pomorzu oraz sformułowanie postulatów do władz centralnych odpowiadających za politykę oświatową państwa. W debacie licznie i aktywnie uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, rodzice i co nas bardzo cieszy, zainteresowali się nią również uczniowie.

Zapraszamy do fotorelacji z tego wydarzenia - link.

Poprawiony: poniedziałek, 06 kwietnia 2020 19:00
 
Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski Email
Wpisany przez Irena Kowalczyk - Peta   
wtorek, 04 czerwca 2019 11:56

Rekrutacja na rok szk. 2019/20 trwa od 1 do 19 czerwca
Projekt kierowany jest do uczniów klas VIVIII szkoły podstawowej, III klas gimnazjalnych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Wsparciem objęci zostaną uczniowie z Powiatu Człuchowskiego
o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii lub kompetencji społecznych.

W programie między innymi:

 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne
 • spotkania akademickie na największych pomorskich uczelniach
 • warsztaty tematyczne, obozy naukowe, stypendia, konkurs projektów

i wiele innych form wsparcia oferowanych bezpłatnie.

O szczegółach rekrutacji można przeczytać tutaj.

Poprawiony: środa, 05 czerwca 2019 16:27
Więcej…
 
Szkolenie - "Mutyzm wybiórczy ..." Email
Wpisany przez Irena Kowalczyk - Peta   
środa, 15 maja 2019 07:28

Poprawiony: środa, 15 maja 2019 08:13
 
Spotkanie pedagogów Email
Wpisany przez Irena Kowalczyk - Peta   
wtorek, 16 kwietnia 2019 08:41

Zapraszam pedagogów szkolnych na spotkanie w ramach Sieci Współpracy
w dniu 24 kwietnia o godzinie 1015.

Temat przewodni: " Depresja..."

koordynator Lucyna Monikowska


Poprawiony: wtorek, 16 kwietnia 2019 09:14
 
Wyniki IV Powiatowego Konkursu Logopedycznego Email
Wpisany przez Sylwia Zielkowska   
piątek, 22 marca 2019 09:48

Uwaga !!!! IV Powiatowy Konkurs Logopedyczny rozstrzygnięty!!!

Jury w składzie:

 1. Joanna Bondarenko - pracownik MDK w Człuchowie, przewodnicząca jury
 2. Magdalena Nisztuk - logopeda PP-P w Człuchowie, członek jury
 3. Joanna Dzwonkowska-Gurdak- logopeda PP-P w Człuchowie, członek jury

wyłoniło 3 prace do nagrodzenia ich statuetkami i 7 prac do wyróżnienia medalami

Laureaci:

 • I miejsce: Niedziałek Adrian - Szkoła Podstawowa Stołczno
 • II miejsce: Kowalik Klaudia - Szkoła Podstawowa Debrzno
 • III miejsce: Bodnar Emilia - Szkoła Podstawowa Wyczechy

Uczniowie, których prace zostały wyróżnione medalami:

 • Wehner Łukasz – Szkoła Podstawowa Polnica
 • Bandarew Maja – Szkoła Podstawowa Rychnowy
 • Kozicki Hubert – Szkoła Podstawowa Koczała
 • Zielazny Joanna – Szkoła Podstawowa Biskupnica
 • Jezierska Martyna – Szkoła Podstawowa Myśligoszcz
 • Broniewicz Bartosz – Szkoła Podstawowa Krzemieniewo
 • Drozd Emilia – Szkoła Podstawowa Wyczechy

Dla wszystkich pozostałych uczestników konkursu, jak co roku, zostaną przygotowane dyplomy, które zostaną im wręczone przez nauczycieli na terenie szkół.

Na uroczyste wręczenie nagród zapraszamy 29 marca 2019 roku, o godzinie 11:00
do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie.
Poprawiony: piątek, 22 marca 2019 10:59
 
Informacje dla absolwentów Email
Wpisany przez Sylwia Zielkowska   
środa, 20 marca 2019 15:54

Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum, polecamy Waszej uwadze:

22 marca

 • Targi Edukacji i Pracy w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Człuchowie od 1000 do 1300
 • dni otwarte w Liceum Ogólnokształcącym Sportowym w Człuchowie od 900 do 1300
29 marca

dni otwarte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem od 1000

2 kwietnia
dni otwarte w:
 • Liceum Ogólnokształcącym w Człuchowie od 800 do 1300
 • Liceum Ogólnokształcącym Sportowym w Człuchowie
  od 900 do 1300
 • Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie od 800 do 1300
 • Zespół Szkół Technicznych w Człuchowie od 800 do 1300

6 kwietnia
i 25 maja

dni otwarte w Zespole Szkół Społecznych STO w Człuchowie
od 1000 do 1200

Poprawiony: piątek, 22 marca 2019 09:46
 
Spotkanie pedagogów Email
Wpisany przez Sylwia Zielkowska   
czwartek, 14 marca 2019 07:53

Zapraszam pedagogów szkolnych na spotkanie w ramach Sieci Współpracy
w dniu 20 marca 2019 roku o godzinie 1015.

Temat przewodni:"Dobre doświadczenia z pracy pedagoga"

Będzie to dobry czas do podzielenia się swoimi radościami, sukcesami
i pomysłami z pracy zawodowej - koordynator Lucyna Monikowska

Poprawiony: piątek, 22 marca 2019 09:46
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6