23 październik 2021, sobota 20:24
Przykładowe rodzaje ćwiczeń w cichym czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów z klas I-III PDF Drukuj Email
czwartek, 18 kwietnia 2019 14:02

Klasa I

 • Odszukiwanie liter i wyrazów w tekście (można podkreślać, liczyć, szukać wyrazu podstawowego na dalszych stronach książki).
 • Odszukiwanie zdań w tekście.
 • Wyszukiwanie imion dzieci, nazw zwierząt, zabawek, sprzętów, itp.
 • Układanie wyrazów z liter alfabetu ruchomego.
 • Wykonywanie polecenia zapisanego na tablicy.
 • Układanie zdań łatwych i trudniejszych z rozsypanych wyrazów.
 • Układanie wyrazów (ewentualnie krótkich zdań ) z rozsypanki sylabowej.
 • Dobieranie kartek zawierających pytania i odpowiedzi.
 • Dobieranie obrazków do treści zdań oraz zdań do ilustracji.
 • Grupowanie kartek z wyrazami dookoła obrazka.
 • Segregowanie kartek z wyrazami w/g porządku podanego przez nauczyciela.
 • Pisanie odpowiedzi na pytania umieszczone na tablicy.
 • Poszukiwanie w tekście odpowiedzi na postawione pytania.

Klasa II

 • Wyszukiwanie w tekście fragmentów odnoszących się do osób i miejsca akcji.
 • Wyszukiwanie fragmentów odnoszących się do ilustracji.
 • Wyszukiwanie fragmentów, które można zilustrować.
 • Ilustrowanie treści wytworami plastycznymi jako przygotowanie do układania planu.
 • Rozsypanki wyrazowe i zdaniowe.
 • Układanie opowiadania z rozsypanych zdań.
 • Segregowanie wyrazów według części mowy.
 • Loteryjki ortograficzne.
 • Czytanie ciche jako bezpośrednie przygotowanie do czytania głośnego.
 • Zbiorowe ustalenia kolejności zdarzeń.
 • Wyszukiwanie w tekście fragmentów na określony przez nauczyciela temat.

Klasa III

 • Zdawanie sprawy z treści po jednorazowym czytaniu.
 • Wyodrębnianie postaci i zdarzeń w utworach literackich.
 • Odróżnianie zdarzeń istotnych od mniej istotnych.
 • Wskazywanie postaci głównych i drugorzędnych.
 • Wyszukiwanie fragmentów zawierających opis wyglądu i cech bohatera.
 • Ustalenie kolejności zdarzeń, ich wzajemnej zależności.
 • Wskazywanie wydarzenia decydującego o zmianie w postępowaniu bohatera.
 • Wybieranie najpiękniejszych i najważniejszych fragmentów opowiadania.
 • Wyróżnianie w tekstach opowiadań, opisów, dialogów.
 • Wskazywanie głównej myśli utworu.
 • Nadawanie innego tytułu opowiadaniu.

Materiał opracowała mgr Lucyna Monikowska

Poprawiony: czwartek, 18 kwietnia 2019 14:26