23 październik 2021, sobota 19:38
Sieciowanie doradców

Dzięki gościnności i uprzejmości właścicieli "Ośrodka Rodzinnego" na Kleśniku spotkanie Sieci mogło odbyć się w pięknych okolicznościach jesiennej przyrody, gdzie analiza obowiązujących rozporządzeń, założeń planów, wymiana doświadczeń i przyszłych szkoleń przebiegła gładko i sprawnie. Wszystkie punkty spotkania zostały zrealizowane, a także nawiązały się współprace miedzy szkołami oraz wstępne uzgodnienia dotyczące organizacji praktyk dla uczniów. Kolejne spotkanie zostało wstępnie ustalone na miesiąc luty i dotyczyć będzie ewaluacji i monitoringu realizacji wewnątrzszkolnego planu doradztwa zawodowego.