23 październik 2021, sobota 20:21
Motywacja do nauki PDF Drukuj Email
środa, 11 marca 2020 15:23

Motywacja do nauki jest to psychiczna aktywność człowieka ukierunkowana w proces uczenia się. Inaczej mówiąc jest to chęć danej jednostki do podjęcia działania umożliwiającego zdobycie określonego celu. Wg Brophy’ego motywację można podzielić na dwa rodzaje na: motywację osiągnięć i motywację unikania porażek. Kara lub nagroda jest w stanie uaktywnić motywację, gdy są wcześniej zapowiedziane.

W dużym stopniu motywacja jest wyuczona, nabywana w trakcie rozwoju człowieka i podlega wychowaniu. Dziecko na świat przychodzi z wrodzoną ciekawością. Już od pierwszych lat życia zadaje mnóstwo pytań rodzicom i innym dorosłym osobom przebywającym w jego otoczeniu. Dlatego też tak naprawdę pierwszymi nauczycielami w życiu dziecka nie są nauczyciele uczący w szkołach, lecz rodzice, dziadkowie, babcie i inne osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem. Badania wykazały, że ta ciekawość poznawcza świata, a zarazem motywacja uczniów do nauki obniża się już od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Dzieci stając się uczniami, nie są już przedszkolakami – rola zabawy nie jest na pierwszym miejscu. Początkowo naukę dzieci postrzegają jako coś bardzo ciekawego. Z czasem jednak staje się ona dla nich nudna i przestaje sprawiać im satysfakcję.

Polecam książkę „ Motywowanie uczniów do nauki” autorstwa Jere Brophy. Jest to znany w świecie profesor psychologii i edukacji, zaangażowany w wielu projektach z zakresu psychologii uczenia się i nauczania. Książka ta może być pomocą dla każdego rodzica lub nauczyciela szukającego odpowiednich strategii i technik motywacyjnych do pracy z uczniami. W celu pogłębienia wiedzy na temat motywacji uczniów do nauki zapraszam na warsztaty (w których jest współprowadzącą) dla rodziców„ Jak mobilizować dziecko do nauki” organizowanych w szkołach.

Przygotowała: mgr Aleksandra Walczak - psycholog

Poprawiony: środa, 11 marca 2020 21:52