03 sierpień 2021, wtorek 00:20
Raport z przesiewowych badań logopedycznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agata Dullek   
czwartek, 21 kwietnia 2011 12:39

Raport z przesiewowych badań logopedycznych w latach:

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011

Zespół badający:

Marzena Kroplewska, Aleksandra Meyer,

Joanna Dzwonkowska - Gurdak, Katarzyna Stosik

 

1. Opis przedmiotu badania.

Co roku logopedzi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Człuchowie przeprowadzają przesiewowe badania logopedyczne dzieci sześcioletnich w całym powiecie człuchowskim. W obecnym roku szkolnym przebadano również pięciolatki uczęszczające do zerówek. Do niniejszego opracowania wykorzystano także badania logopedy ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Człuchowie, która udostępniła wyniki swoich badań sześciolatków będących  w I klasie.

Poniższe badanie ma na celu przedstawienie ile spośród zbadanych dzieci ma wadę wymowy i jednocześnie zostało zakwalifikowane na terapię logopedyczną. Wyniki opracowane zostały na podstawie trzech ostatnich lat badań przesiewowych – 2008r., 2009r., 2010r.

 

2. Wyniki badań.

Rok szkolny 2008/2009

Ogółem zbadanych

Liczba dzieci z wadą wymowy

Liczba dzieci bez wady wymowy

611

382 (62,5%)

229 (37,4%)

 

Rok szkolny 2009/2010

Ogółem zbadanych

Liczba dzieci z wadą wymowy

Liczba dzieci bez wady wymowy

613

337 (54,9%)

276 (45%)

 

Rok szkolny 2010/2011

Ogółem zbadanych

Liczba dzieci z wadą wymowy

Liczba dzieci bez wady wymowy

712

407 (57,1%)

305 (42,8%)

 

3. Wnioski.

Liczba dzieci z wadą wymowy stanowi więcej niż połowa zbadanych. W roku szkolnym 2008/2009 62,5% dzieci miało zdiagnozowaną wadę wymowy, w roku szkolnym 2009/2010 – 54,9%, a w roku 2010/2011 57,1%. Liczba ta co roku utrzymuje się na podobnym poziomie. Każde dziecko u którego stwierdzono nieprawidłowości w wymowie zostało zakwalifikowane na terapię logopedyczną, ewentualnie na konsultację.

Logopedzi uczestniczą w zebraniach z rodzicami na których przekazują informacje o wpływie wad wymowy na naukę czytania i pisania oraz o dojrzałości szkolnej w aspekcie logopedycznym.

Ze względu na tak dużą liczbę wad wymowy wśród dzieci niezbędne jest uświadamianie rodzicom istoty prawidłowego rozwoju mowy a przede wszystkim właściwej artykulacji głosek.

 

Raport opracowała:

Agata Dullek

Poprawiony: wtorek, 25 października 2011 19:49