Oferta Drukuj

Jesteśmy placówką oświatową udzielającą dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Rodzicom i nauczycielom oferujemy pomoc psychologiczno – pedagogiczną związaną z wychowywaniem oraz kształceniem dzieci i młodzieży. Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne - wymagane jest tylko wcześniejsze zgłoszenie (rejestracja telefoniczna lub osobista w siedzibie Poradni).

OFERUJEMY:

  • diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci

  • doradztwo edukacyjne i zawodowe

  • konsultacje

  • terapię logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną

  • indywidualne i grupowe zajęcia specjalistyczne

  • mediacje i interwencję kryzysową

  • wsparcie merytoryczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Poniżej znajdziecie Państwo ofertę naszej placówki skierowaną do:

1. dzieci ← aktywny link,

2. młodzieży ← aktywny link,

3. rodziców i opiekunów ← aktywny link,

4. nauczycieli ← aktywny link.


UWAGA NAUCZYCIELE

Jeżeli chcecie, aby pracownik Poradni przeprowadził w Waszej szkole zajęcia z uczniami, prelekcję, warsztaty dla rodziców lub nauczycieli, pobierzcie zamieszczony poniżej załącznik, wypełnijcie go i dostarczcie do naszej placówki.

Załączniki:

Zgłoszenie placówki na szkolenie, warsztat, trening, prelekcję, wykład, inną formę pomocy ← aktywny link

Poprawiony: poniedziałek, 02 listopada 2020 16:19